Isertukkanut alakkaamasallit

Magnus Larsen inunngorpoq 29. august 1931 piniartoqarfimmi Kitsissuarsunni.

Atuagaq “Isertukkanut alakkaamasallit” tassaavoq inuiaat Kalaallit piorsarsimassutsikkut anersaakkullu siuarsimassusiannik tulluusimaarutiginnilluni saqqummiussaq. Isummatigut piviusunnguinerit ilaatigut nassuiarneqarsinnaanngitsut inuunermili piviusorsivigalugit misigineqarsimasut saqqummiussorneqarput.

Inuiaat Kalaallit nunarsuup avannaarpiarsuani inuunermut naleqqussarsimapput sutigut tamatigut. Timikkut atugassarititaasutigut nerisatigut, atisatigut, illoqarniarnikkut, piniutitigut angallatitigullu isummersuutit inuunermut tulluarsakkat piviusunngortillugit pigilersimavaat. Anersaakkut inuunerminni timikkut atukkatik aallaavigalugit avatangiisiminni anersaat silarsuaat silattuussimavaat.

Atuakkami saqqummiussakka allaaseraakka isumaqarama isertukkani pisartut sitsiusimaarneri nalerput allaat angullugu malussarfigineqaannarnartik piviusorsivigineqartartut.

Atuakkami titartagartalersuisuuvoq Pernille Kreutzmann.

165,00 kr.

Pisiassap normua: 6991 Suunera
Oqimaassuseq 257 g
Atuakkiortoq

Magnus Larsen

Saqqummerfia

2021

Titartagartalersuisoq

Pernille Kreutzmann