Nukaaka Fontain Berthelsen – Takussunartut kusanassusersuat 17.11.2017 – Ilanngutassiivik: Nutaarsiassat

Nukaaka atuakkiaminik eqqartuisoq isiginnaarsinnaavarsi.